Help with Search courses

Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne - teoretyczne opracowanie tematów niezbędnych do ćwiczeń praktycznych

Celem kursu jest wyposażenie studentów w wiedzę niezbędną do przeprowadzenia zajęć praktycznych z ćwiczeń korekcyjno-kompensacyjnych. Materiały zamieszczone w kursie będą spójne z sylabusem przedmiotu dostępnym w USOSweb.  Opanowanie podstaw teoretycznych jest niezbędnym elementem do samodzelnego diagnozowania wad postawy oraz doboru środków ich korekcji.


Tematy z sylabusa przedmiotu, które będą opracowywane w tym kursie:

- Wybrane zagadnienia z anatomii i fizjologii postawy ciała. Wpływ ruchu i obciążenia na układ kostny i stawowy i mięśniowy 

-Patogeneza i mechanizmy naturalnej obrony organizmu w stosunku do czynników wywołujących naruszenia postawy

- Pojęcie postawy ciała z cechami charakterystycznymi dla niej. Zmienność postawy ciała w rozwoju osobniczy. - - ---Biomechaniczna i fizjologiczna ocena postawy ciała. 

- Przyczyny powstania wad postawy i ich skutki

-Wady postawy i ich charakterystyka. 


Course creator: Dariusz Mosler

Odnowa biologiczna - wiadomości teoretyczne

Kurs jest opracowaniem wybranych zagadnień dotyczących fizjologi wysiłku, zmęczenia, odpoczynku oraz technik odnowy biologicznej (fizykoterapii, masażu i balneoterapii).

Wiadomości zawarte pozwolą na swobodny dobór metod i technik w procesie odnowy biologicznej a także na opracowanie programu odnowy biologicznej spójnego z procesem treningowym sportowców.

Lista tematów:

- definicje odnowy biologicznej, jej cele i zadania.

- fizjologia wysiłku, zmęczenia i odpoczynku.

- teoretyczne podstawy treningu sportowego z programowaniem odnowy biologicznej.

- zabiegi fizykalne wykorzystywane w sporcie i odnowie

biologicznejCourse creator: Dariusz Mosler

Masaż leczniczy - podstawy teoretyczne

Kurs obejmuje opracowanie teoretyczne wybranych form masażu w celu przygotowania uczestników do odbycia zajęć praktycznych bez konieczności opracowywania zagadnień teoretycznych w toku zajęć praktycznych.

Do opracowanych technik należą:

-masaż klasyczny

-masaż segmentarny

-drenaż limfatyczny

-wykorzystanie technik pracy nad punktami spustowymi (ang. trigger points).


Course creator: Dariusz Mosler