Obraz kursu Konsultacje on - line
Ciupiński Andrzej, prof. dr hab

Konsultacje zdalne odbywają się w terminach zajęć zdalnych po zajęciach - 45 minut

Obraz kursu Strategia bezpieczeństwa
Ciupiński Andrzej, prof. dr hab

Kurs przeznaczony jest dla studentów II roku Bezpieczeństwa Narodowego studiów pierwszego stopnia - tryb niestacjonarny

Przekazanie podstawowej wiedzy  z zakresu  teorii i praktyki strategii w ujęciu ewolucyjnym i  porównawczym. Zdobycie przez studenta wiedzy na temat strategii bezpieczeństwa państw i organizacji (sojuszy). Kształtowanie umiejętności analizy problemów strategii bezpieczeństwa Polski i jej sojuszników w warunkach członkostwa w NATO i Unii Europejskiej

Obraz kursu Polityka i strategia bezpieczeństwa niestacjonarn
Ciupiński Andrzej, prof. dr hab

Kurs przeznaczony jest dla studentów I roku Bezpieczeństwa Narodowego studia drugiego stopnia - tryb niestacjonarny

Zapoznanie się studentów z usystematyzowaną wiedzą z zakresu polityki i strategii bezpieczeństwa narodowego, a zwłaszcza w stosunkach międzynarodowych oraz ich związkach z innymi dziedzinami życia. Wykształcenie  umiejętności analizy polityki bezpieczeństwa i strategii bezpieczeństwa w XX i XXI wieku, uwzględniając istniejące uwarunkowania wewnętrzne oraz układ sił politycznych. Umiejętności analizy kierunków polskiej polityki bezpieczeństwa i założeń strategii bezpieczeństwa uwzględniając uwarunkowania międzynarodowe oraz globalne zagrożenia.