Help with Search courses

Projekt inżynierski grupa L1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawami przeprowadzania symulacji numerycznych zagadnień przepływowych z wykorzystaniem metod projektowania wspomaganego komputerowo.

Course creator: Karolina Grabowska

Ochrona przeciwpożarowa i przeciwwybuchowa

Kurs obejmuje zagadnienia dotyczące organizacyjnych i technicznych systemów ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej, a także metodykę obliczeń gęstości obciążenia ogniowego w budynkach produkcyjno magazynowych.

Course creator: Karolina Grabowska

Projekt Inżynierski grupa L3

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawami przeprowadzania symulacji numerycznych zagadnień przepływowych z wykorzystaniem metod projektowania wspomaganego komputerowo.

Course creator: Karolina Grabowska

Ochrona Własności Intelektualnej

Podstawy prawne i aspekty praktyczne ochrony własności intelektualnej z uwzględnieniem praw autorskich i praw własności przemysłowej

Bezpieczeństwo Pożarowe Obiektów Budowlanych

Zasady zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego i wybuchowego w obiektach budowlanych i technologicznych wynikające z przepisów techniczno-budowlanych

Course creator: Karolina Grabowska

Analizy CFD

Wprowadzenie do obliczeniowej mechaniki płynów CFD (Computational Fluid Dynamics) z wykorzystaniem pakietu Ansys.

Course creator: Karolina Grabowska