Konsultacje on-line JD
Dobosz-Dobrowolska Joanna, dr

Konsultacje on-line

Terminy: godzina po każdych zajęciach on-line oraz dodatkowo w terminach uzgodnionych indywidualnie - termin uzgadniamy via mail: j.dobosz-dobrowolska@ujd.edu.pl  - zapraszam do zadawania pytań i wymiany opinii na tematy międzynarodowe. 

Można kontaktować się nie tylko w sprawach związanych ze swoim przedmiotem, ale też w innych (poszukiwanie literatury na tematy międzynarodowe, ogólne konsultacje).