Regulacja emocji (przedmiot do wyboru)
Łukasik Beata, dr

Brak wiedzy na temat emocji oraz ich  przeżywania utrudnia ich regulowanie, co może prowadzić do zachowań nieakceptowanych społecznie. Nieświadomość przeżywanych uczuć, brak umiejętności ich nazywania i wyrażania  zniekształca i utrudnia budowanie relacji z innymi, ale też samym sobą. Dlatego też  celem przedmiotu  ( proponowanych treści  wykładowych) jest   zapoznanie studentów z  podstawami wiedzy na temat emocji i sposobów ich regulowania, co powinno stanowić teoretyczną podstawę i kontekst dla proponowanych podczas ćwiczeń interwencji i technik.