Course image Teoretyczne podstawy edukacji plastycznej -Wykład-niest.
Piwowarska Ewa, dr hab. prof. UJD

Poznawanie pojęć z zakresu sztuki i sposób ich stosowania w praktyce edukacyjnej. Do istotniejszych pojęć z tego zakresu należą: klasyfikacja barw (podstawowe, pochodne, dopełniające, ciepłe, zimne, szeroka i wąska gama barw), dziedziny sztuk plastycznych (architektura, rzeźba, malarstwo, rysunek, rzemiosło artystyczne) i inne.

Course image Percepcja sztuki- Wykład - Ćwiczenia-niest.
Piwowarska Ewa, dr hab. prof. UJD

Doskonalenie umiejętności organizacji procesu percepcji w oparciu o środowisko lokalne.

Opanowanie podstawowych umiejętności wprowadzania dzieci w świat sztuki i rozbudzania w tym zakresie zainteresowania.