Help with Search courses

Rozmowy i wywiady w diagnozie i analizie

Przedmiot "Rozmowy i wywiady w diagnozie i analizie" ma formę warsztatów, które polegają na wypracowaniu następujących umiejętności:


1. Transkrypcji znaturalizowanych treści audio wywiadów socjologicznych typu IDI

2. Kodowania otwartego i selektywnego treści transkrypcji

3. Wysycania własności kategorii teoretycznych

4. Rekonstrukcja teorii ugruntowanej w danych

5. Sporządzenie raportu z badań w formie diagnozy typu case study  

Course creator: Katarzyna Kowal