Help with Search courses

Język rosyjski magisterskie germaniści 2020/2021

Kurs jest kontynuacją zakończonych na kierunku Germanistyka zajęć z języka rosyjskiego na poziomie A2. 

Obecna jego odsłona opiera się częściowo na dawnym podręczniku i książce ćwiczeń: 

  • Л.В. Миллер, Л. В. Политова, И.Я. Рыбакова, Жили были... 28 уроков русского языка для начинающих. Учебник, Санкт-Петербург, Златоуст, 2016.
  • ĆwiczeniaЖили были... 28 уроков русского языка для начинающих. Рабочая тетрадь, Санкт-Петербург, Златоуст, 2016.
  • Materiały uzupełniające strona internetowa: www. youlang.ru.

Kontynuacją ich będzie: 

  • Л.В. Миллер, Л. В. Политова, И.Я. Рыбакова, Жили были... 12 уроков русского языка. Базовый уровень. Учебник, Санкт-Петербург, Златоуст, 2015.
  • ĆwiczeniaЖили были... 12 уроков русского языка. Базовый уровень. Рабочая тетрадь, Санкт-Петербург, Златоуст, 2015.


Course creator: Urszula Cierniak

Współczesny język rosyjski (angliści)

Kurs obejmuje 60 godzin współczesnego języka rosyjskiego od podstaw. Przeznaczony jest dla osób, która nie znają jeszcze języka rosyjskiego. Jest to drugi rozszerzony język obcy dla kierunku anglistyka.


Podręcznik:

  • Л.В. Миллер, Л. В. Политова, И.Я. Рыбакова, Жили были... 28 уроков русского языка для начинающих. Учебник, Санкт-Петербург, Златоуст, 2016.
  • Ćwiczenia: Жили были... 28 уроков русского языка для начинающих. Рабочая тетрадь, Санкт-Петербург, Златоуст, 2016.
  • Materiały uzupełniające strona internetowa: www. youlang.ru.

Course creator: Urszula Cierniak

Drugi język obcy- język rosyjski germanistyka 2020-2021

Kurs jest kontynuacją  zajęć prowadzonych  w roku akademickim 2019-2020. Skierowany jest do osób posiadających znajomość języka rosyjskiego przynajmniej na poziomie A1. 

Celem kursu jest nabycie podstawowej znajomości języka obcego w zakresie poziomu A2 umożliwiającej studentowi porozumiewanie się w prostych sytuacjach życia codziennego.

Course creator: Urszula Cierniak

Drugi język obcy- język rosyjski - Germanistyka 4 semestr

Kurs przeznaczony jest dla studentów 2 roku germanistyki w 4 semestrze nauczania. Drogą internetową studenci przesyłają swoje prace i odbierają je po sprawdzeniu od prowadzącego 

Course creator: Urszula Cierniak