Help with Search courses

Drugi język obcy- język rosyjski - Germanistyka 4 semestr

Kurs przeznaczony jest dla studentów 2 roku germanistyki w 4 semestrze nauczania. Drogą internetową studenci przesyłają swoje prace i odbierają je po sprawdzeniu od prowadzącego 

Course creator: Urszula Cierniak