Obraz kursu NST Metodyka Edukacji społeczno-przyrodniczej w przedszkolu i w klasach I-III 08-PPW-W-05-MESP
Mądrzyk Agnieszka, mgr

Zagadnienie edukacji przyrodniczej jest ważne w aspekcie rozwoju społecznego. Każdy organizm żyjący w ekosystemie wpływa na stan środowiska.

Dlatego istotne jest poznanie metod dydaktycznych, które będą skutecznie motywowały dzieci w przedszkolu i w klasach I-III do podejmowania działań, niezbędnych do odkrywania przyrody i poznawania zjawisk w otaczającym ich świecie.

Społeczeństwo powinno czerpać wiedzę z zakresu edukacji przyrodniczej, aby nauczyć się życia w środowisku, dla środowiska i o środowisku, aby wypracować kulturę ekologiczną.