Help with Search courses

Kinezyterapia

 • Badanie podmiotowe i przedmiotowe w kinezyterapii
 • SFTR, osie i płaszczyzny
 • Badanie długości kończyn, obwody kończyn
 • Badanie ruchomości kręgosłupa
 • Ocena postawy ciała - ocena stawów skokowych, kolanowych, ustawienia miednicy i kręgosłupa
 • Zaburzenia krzywizn kręgosłupa
 • Test Lovette'a
 • Rodzaje pracy mięśnia, ćwiczenia bierne, czynne, czynno-bierne, w odciążeniu izometryczne
 • Chód o kulach
 • Pionizacja
 • Ćwiczenia przeciwzakrzepowe, ćwiczenia oddechowe, profilaktyka przeciwodleżynowe

Course creator: Błażej Cieślik