Course image Profilaktyka chorób środowiskowo zależnych i zawodowych
Ślęzak- Januszko Kamila, dr

Student ma zapoznać się profilaktyką i leczeniem chorób zawodowych tj. świerzb, grzybica, WZW B i C, HIV, HPV, grypa, zakażenie bakteryjne.

Student powinien znać choroby środowiskowo zależne tj.choroby nowotworowe, układu krążenia, otyłość, cukrzycę, alergie.

Course image Anatomia i histologia człowieka wykład 22/23
Ślęzak- Januszko Kamila, dr

Wykład (9h) w formie prezentacji multimedialnych:

1. Anatomia i jej miejsce w naukach biologicznych.

2. Narządy, układy, zespoły narządów i organizm jako całość.

3. Budowa i funkcje tkanek: nabłonkowej, łącznej, mięśniowej oraz nerwowej.

4. Powłoka wspólna: zadania i budowa skóry, komórki budujące naskórek, unaczynienie, unerwienie skóry, przydatki skóry. 

5. Zespół narządów ruchu: 

a. kościec i połączenia kości (kość jako narząd, budowa i podział oraz ruchomość i klasyfikacja stawów), 

b. budowa mięśni szkieletowych.

6. Układ krążenia: serce i naczynia krwionośne. 

7. Układ oddechowy.

8. Układ pokarmowy.

9. Układ nerwowy.


Course image Kliniczny Zarys Chorób 22/23
Ślęzak- Januszko Kamila, dr

Wykład w formie prezentacji multimedialnych:

Podstawowe terminy pojęcia w medycynie klinicznej. Podstawowe procesy patologiczne. Mechanizmy obronne i adaptacyjne. Symptomatologia ogólna chorób układu krążenia. Ostre i przewlekłe choroby zapalne – epidemiologia, etiologia, objawy kliniczne, zasady leczenia. Wpływ chorób zapalnych na stan odżywienia. Ostre choroby wirusowe (epidemiologia, objawy, zasady rozpoznawania i leczenia z uwzględnieniem postępowania dietetycznego).Ostre choroby bakteryjne (epidemiologia, objawy, zasady rozpoznawania i leczenia z uwzględnieniem postępowania dietetycznego). Choroby pasożytnicze (epidemiologia, zasady rozpoznawania i leczenia z uwzględnieniem postępowania dietetycznego).Znaczenie nerek w gospodarce wodno-elektrolitowej. Zasady leczenia nerek z uwzględnieniem leczenia dietetycznego. Choroby układu dokrewnego. Przegląd zaleceń dietetycznych w przewlekłych chorobach wątroby. Wrodzone i nabyte niedobory odporności. Leczenie dietetyczne w cukrzycy. Nowotwory układy pokarmowego. Patomechanizm, symptomatologia, diagnostyka i leczenie. Choroby wieku podeszłego. Profilaktyka chorób cywilizacyjnych poprzez stosowanie manipulacji dietetycznych.