Obraz kursu 22_23_S_Teoretyczne podstawy tutoringu
Sarnat-Ciastko Adrianna, dr

Webinar dla studentów II roku II st. studiów niestacjonarnych kierunku Terapia pedagogiczna z elementami tutoringu. Zajęcia realizowane w godzinach 8:00-10:15 w terminach:

1. 11 marca 2023 r.
2. 1 kwietnia 2023 r.
3. 22 kwietnia 2023 r.

Obraz kursu 22_23_M_TPzET_Tutoring Rozwojowy
Sarnat-Ciastko Adrianna, dr

Kurs pomocniczy dla studentów Pedagogiki o specjalności Terapia Pedagogiczna z Elementami Tutoringu - rok II, studia stacjonarne

Obraz kursu 22_23_S_TPzET_Tutoring Rozwojowy
Sarnat-Ciastko Adrianna, dr

Kurs pomocniczy dla studentów Pedagogiki o specjalności Terapia Pedagogiczna z Elementami Tutoringu - rok II, studia niestacjonarne

Obraz kursu Projekt Doskonałość Dydaktyczna Uczelni - obszar 5
Sarnat-Ciastko Adrianna, dr
Kurs poświęcony rekrutacji i realizacji 5. obszaru projektu "Doskonałość dydaktyczna uczelni" - „Doskonalenie dydaktyki akademickiej i dydaktyk przedmiotowych”. Projekt prowadzony w ramach umowy numer MEiN/2022/DIR/2733 i współfinansowany przez środki z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.