Help with Search courses

Gramatyka opisowa j. niemieckiego II st. stacjonarne 2020/2021

Beschreibende Grammatik der deutschen Sprache - Syntax

Im Rahmen des Seminars werden Regularitäten besprochen, nach denen Wortformen zu größeren Strukturen (Phrasen, Satzgliedern, Sätzen) zusammengesetzt werden. 


Course creator: Hanna Kaczmarek

Gramatyka opisowa II st. niestacjonarne 2020/2021

Gramatyka opisowa języka niemieckiego - składnia FG

Głównym celem kursu jest poszerzenie wiedzy studentów w zakresie naukowego opisu systemu językowego.

Celami szczegółowymi są: 

- zdobycie wiedzy dotyczącej opisu systemu języka jako podstawowego obszaru stanowiącego bazę dla kompetencji językowej w obrębie składni

- zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu składni zdania prostego i złożonego

- zapoznanie studentów z regułami wiązania wyrazów w większe jednostki językowe, jakimi są wypowiedzi i zdania,

- wykorzystanie wiedzy teoretycznej na temat języka w procesie komunikacji.
Course creator: Hanna Kaczmarek

Wybrane zagadnienie z językoznawstwa 2020/2021

Celem kursu jest pogłębienie i uporządkowanie wiedzy z zakresu terminologii i metodologii językoznawczej oraz o wybranych kierunkach rozwoju i osiągnięciach w ramach językoznawstwa germańskiego. Wykształcenie u studentów umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy z zakresu językoznawstwa, umiejętności merytorycznego argumentowania w oparciu o różnorodne teorie językoznawcze oraz kształcenie umiejętności formułowania i syntetyzowania wniosków.


Course creator: Hanna Kaczmarek