Help with Search courses

Historia języka studia niestacjonarne 2019/2020

Główna tematyka kursu: 

- Indoeuropejska rodzina językowa, miejsce języka niemieckiego wśród języków germańskich

- Wyodrębnianie się rodzin języków europejskich, podział języków indoeuropejskich - jezyki kentumowe i satemowe

- Geneza języka niemieckiego, periodyzacja procesu wyodrębniania się języka niemieckiego

- Zmiany językowe z zakresu fonologii, morfologii, składni oraz leksyki zachodzących na poszczególnych etapach rozwoju języka niemieckiego,


Course creator: Hanna Kaczmarek

Wstęp do językoznawstwa st. niestacjonarne 2019/2020

Głównymi celami kursu są:

- zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami dot. języka jako systemu i jako narzędzia komunikacji

- prezentacja głównych działów językoznawstwa

- zapoznanie studentów z elementami historii językoznawstwa

Course creator: Hanna Kaczmarek

PNJN Gramatyka praktyczna FG III rok 2019/2020

Gramatyka praktyczna FG III rok

Zajęcia przeniesione na platformę e-learningową zgodnie z rozporządzeniem wewnętrznym Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedur kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania uczelni z powodu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.

Course creator: Hanna Kaczmarek

PNJN gramatyka praktyczna FGP III rok 2019/2020

Gramatyka praktyczna języka niemieckiego

Zajęcia przeniesione na platformę e-learningową zgodnie z rozporządzeniem wewnętrznym Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedur kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania uczelni z powodu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.

Course creator: Hanna Kaczmarek

Gramatyka opisowa FGP II 2019/2020

Gramatyka opisowa języka niemieckiego - składnia FGP

Zajęcia przeniesione na platformę e-learningową zgodnie z rozporządzeniem wewnętrznym Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedur kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania uczelni z powodu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.

Course creator: Hanna Kaczmarek

Gramatyka opisowa FG II rok 2019/2020

Gramatyka opisowa języka niemieckiego - składnia FG

Zajęcia przeniesione na platformę e-learningową zgodnie z rozporządzeniem wewnętrznym Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedur kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania uczelni z powodu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.

Course creator: Hanna Kaczmarek

Przedmiot do wyboru językoznawczy - 3 stopień

Celem kursu będzie zapoznanie doktorantów z klasycznymi dyskusjami filozoficzno-psychologicznymi, językoznawczymi jak i współczesnym stanem interdyscyplinarnych badań nad emocjami.

Zajęcia przeniesione na platformę e-learningową zgodnie z rozporządzeniem wewnętrznym Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedur kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania uczelni z powodu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.

Course creator: Hanna Kaczmarek