Help with Search courses

RYSUNEK pracownia 150 sem zimowy 2020/21

Temat przewodni CZERŃ I BIEL

prowadzi Adam Rokowski

Wszystkie ćwiczenia mają być wykonane MOCNO KONTRASTUJĄCYM narzędziem, którego śladu nie da się usunąć i którymi trudno jest wykonać tonalne przejścia np.– CZARNYM tuszem, farbą, cienkopisem, markerem, itp. Techniki można łączyć.

Z powodu zastosowanej techniki będzie istotny dobór i redukcja detali, synteza formy, czyli pominięcie mniej istotnych i wyeksponowanie charakterystycznych dla przedmiotu elementów.

Wszystkie ćwiczenia są ze sobą połączone, proszę dokładnie przeczytać treść wszystkich tematów i dopiero wtedy zacząć rysować.


Ćwiczenie pierwsze

Studium przedmiotów, wybranych obiektów w pracowni, w domu itp.

10 rysunków formatu A3 lub podobnego. Na każdym rysunku ma pojawić się studium JEDNEGO przedmiotu w przestrzeni go otaczającej. Należy zwrócić uwagę na umiejscowienie przedmiotu na płaszczyźnie kartki – jak zewnętrzne ramy kompozycyjne – czyli kartka papieru - mają się do narysowanego przedmiotu, jego proporcji, ustawienia w przestrzeni itp.


Ćwiczenie drugie

Przed oknem, za oknem

Kompozycja rysunkowa obejmująca kadr z fragmentem pomieszczenia, w którym Państwo rysujecie i widokiem z okna. Proporcje przestrzeni wnetrza i zaokiennej dowolne, muszą się jednak znaleźć w kompozycji. Format pracy 100x70 cm. W kompozycji musi znaleźć się przynajmniej jeden przedmiot z poprzedniego ćwiczenia. Proszę zwrócić uwagę, że nie jest to martwa natura w rozumieniu ścisłym, ale wybrany przez Was kadr wnętrza z oknem.


Ćwiczenie trzecie

Miejski horyzont i dachy.

Podobne do poprzedniego ćwiczenia z kompozycją przedstawiającą ujęcie z widokiem na krańce budynków, ściany, dachy, możliwie najwyższe ujęcia. W kompozycji należy nawiązać do drugiego ćwiczenia, poprzez wykorzystanie fragmentu z poprzedniego tematu.

Format 100x70 cm


Course creator: Justyna Warwas
Teacher: Adam Rokowski