Dietetyka - Wychowanie Fizyczne
Górnik-Horn Karolina, mgr

•Zakres tematów:

1. Poznanie podstawowych określeń z dietetyki.

2. Rola węglowodanów w organizmie i ich pochodzenie.

3. Białka, pochodzenie i rola w organizmie.

4. Rola tłuszczów w organizmie i ich źródła.

5. Elementy mineralne i witaminy w diecie.

6. Rola wody w organizmie i odwodnienie.

7. Bilanse żywieniowe.

8. Zasady opracowywania jadłospisów w tym dla sportowców.

9. Rodzaje stosowanych diet.

10. Choroby cywilizacyjne związane z odżywianiem.Forma zaliczenia przedmiotu - pozytywnie zdane kolokwium (pytania zamknięte- testowe i otwarte) z treści prezentowanych na wykładzie.

Dietetyka Pediatryczna - WYKŁADY - Dietetyka III rok tryb niestacjonarny
Górnik-Horn Karolina, mgr

Wykład: Wprowadzenie do pediatrii. Odrębności trawienia i wchłaniania u dzieci. Ocena stanu odżywienia. Preparaty mlekozastępcze stosowane w żywieniu niemowląt. Leczenie dietetyczne w ostrej i przewlekłej biegunce. Leczenie dietetyczne w alergiach i nietolerancjach pokarmowych. Żywienie w celiakii. Karmienie naturalne niemowląt. Preparaty odżywcze stosowane w żywieniu niemowląt zdrowych. Karmienie sztuczne. Schemat żywienia. Żywienie niemowląt urodzonych przedwcześnie. Żywienie dzieci w wieku 1-3 lat. Żywienie dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Postępowanie dietetyczne w zaburzeniach przemiany aminokwasów, węglowodanów u dzieci. Żywienie dzieci w cukrzycy. Zasady postępowania dietetycznego w otyłości u dzieci. Postępowanie dietetyczne w hiperlipidemiach. Żywienie w chorobach przełyku, chorobie wrzodowej i w zaparciach u dzieci. Żywienie w chorobach trzustki u dzieci. Mukowiscydoza. Leczenie żywieniowe w nieswoistych zapaleniach jelit. Diety stosowane w pediatrii, klasyfikacja diet, podział ilościowy i jakościowy diet, podział ze względu na wskazania kliniczne u dzieci. Zasady leczenia dojelitowego i pozajelitowego u dzieci.