Podstawy druku 3D
Dembiczak Tomasz, dr inż.
Na wykładzie z Podstaw druku 3D zostanie przekazana praktyczna wiedza z technologii wytwarzania przyrostowego.
Tematyka zajęć obejmuje:
- budowa drukarki i rodzaje stosowanych materiałów podczas druku 3D,
- projektowanie modeli przestrzennych w środowisku CAD,
- dobór parametrów druku 3D,
- obsługa drukarki 3D,
- konserwacja drukarki 3D oraz drobne prace serwisowe.