Help with Search courses

Stres i wypalenie zawodowe

Kurs jest przewidziany dla słuchaczy szkolenia z organizacji pomocy społecznej.

Założeniem modułu jest dostarczenie osobom zajmującym się pomocą społeczną skutecznych sposobów przeciwdziałania zjawisku wypalenia zawodowego poprzez realizację celu dotyczącego wspierania tej grupy profesjonalistów w wypracowaniu efektywnych strategii i umiejętności radzenia sobie z własnymi trudnymi emocjami oraz destrukcyjnym stresem związanym ze specyfiką pracy w pomocy społecznej.