Course image Kolegium Dziekańskie WNZ 14.12.2022
Kędzia Wiesław, mgr inż.

Kolegium Dziekańskie w formie głosowania w godz. 9.00 -13.00 w dniu 14 grudnia 2022 r.

Sprawy kadrowe:

Wyrażenie zgody na rozpisanie konkursu w ramach umowy cywilno-prawnej na stanowisko:

1. profesora uczelni (dyscyplina (nauki medyczne)

2.profesora/profesora uczelni/ adiunkta   (dyscyplina Nauki medyczne, Nauki o zdrowiu) grupie stanowisk badawczo- dydaktycznych.

Prosimy o wzięcie udziału w głosowaniu.

Course image Kolegium Dziekańskie Wydziału Nauk o Zdrowiu 07.12
Kędzia Wiesław, mgr inż.

Szanowni Państwo,

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Prof. dr hab. n. med. dr n. hum. Sławomir Letkiewicz zwołuje posiedzenie Kolegium Dziekańskiego 

w dniu 07.12.2022r.   o godzinie 12.00

Głosowanie przeniesione na platformę  rada24.pl  i będzie dotyczyć zatrudnienia w ramach umowy  cywilno-prawnej osób , które pozytywnie przeszły procedury  konkursowe do prowadzenia zajęć  z przedmiotów :

1) Tenis 

2)  Immunologia i Farmakologia

Prosimy o wzięcie udziału w głosowaniu. Ewentualne uwagi lub wnioski prosimy kierować na adres: wnz@ujd.edu.pl


Course image Kolegium Dziekańskie WNZ 24.11
Kędzia Wiesław, mgr inż.

Szanowni Państwo,

 

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Prof. dr hab. n. med. dr n. hum. Sławomir Letkiewicz zwołuje posiedzenie Kolegium Dziekańskiego w dniu 24.11.2022r. w godzinach głosowania (8.00-12.00).

Kolegium Dziekańskie odbędzie się zdalnie, dotyczyć będzie spraw kadrowych – ogłoszenia konkursów (dot. umów cywilno-prawnych) na realizację zajęć z przedmiotów :

- „Farmakologia i ordynowanie produktów leczniczych”

- „Farmakologia”

- „Kliniczne podstawy w pulmunologii”

- „Diagnostyka funkcjonalna w dysfunkcjach narządu ruchu”

- „Diagnostyka funkcjonalna  w chorobach wewnętrznych”

- „Fizjoterapia w psychiatrii”

- „Programowanie fizjoterapii”

- „Żywienie człowieka”

- „Fizjoterapia w sporcie”

W związku z tym uruchamiamy głosowanie na platformie e-nauka, które będzie dostępne 24.11.2022r. w godz. 8.00-12.00

Dokumentacja w załączeniu.

Prosimy o wzięcie udziału w głosowaniu.

Ewentualne uwagi lub wnioski prosimy kierować na adres:  wnz@ujd.edu.pl