Help with Search courses

Zarządzanie finansami jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, w tym planowanie finansowe, realizacja i kontrola relizacji planu finansowego edycja 2020/2021

Zapoznanie słuchaczy z podstawami prawa w zakresie gospodarki finansowej jednostek budżetowych pomocy społecznej oraz zasadami planowania i wykonywania planu finansowego jednostek OPS. Przedstawienie obowiązków kierownika jednostki OPS w zakresie gospodarki finansowej i rachunkowości. Dyscyplina finansów publicznych.Zarządzanie międzyorganizacyjne na poziomie lokalnym, z uwzględnieniem podmiotów niepublicznych w pomocy społecznej

Zapoznanie słuchaczy z zasadami zarządzania i współpracy miedzy organizacjami działającymi w pomocy społecznej. Charakterystyka sieci międzyorganizacyjnych, konsekwencje przynależności do sieci, Funkcjonowanie sieci na poziomie lokalnym.

Zarządzanie finansami jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, w tym planowanie finansowe, realizacja i kontrola realizacji planu finansowego

Zapoznanie słuchaczy z podstawami prawa w zakresie gospodarki finansowej jednostek budżetowych pomocy społecznej oraz zasadami planowania i wykonywania planu finansowego jednostek OPS. Przedstawienie obowiązków kierownika jednostki OPS w zakresie gospodarki finansowej i rachunkowości. Dyscyplina finansów publicznych.