Course image Proseminarium 2022/23
Reszka Agnieszka, dr

Proseminarium - zajęcia realizowane na II roku Filologii germańskiej (kształcenie od podstaw), w roku akademickim 2022/2023).

Course image Język niemiecki - rozumienie ze słuchu_FGP I (2022/2023)
Reszka Agnieszka, dr

Przedmiot  "Język niemiecki - rozumienie ze słuchu" jest realizowany z grupą Filologii germańskiej (kształcenie od podstaw) I rok (studia stacjonarne).

Course image PNJN gramatyka praktyczna 2022/2023
Reszka Agnieszka, dr

Zajęcia PNJN gramatyka praktyczna realizowane są w grupie: I rok Filologii germańskiej kształcenie od podstaw (studia stacjonarne).

Course image Wstęp do literaturoznawstwa 2022/2023
Reszka Agnieszka, dr

Zajęcia realizowane w grupie: I rok Filologii germańskiej kształcenie od podstaw (studia stacjonarne).

Course image Teoria i praktyka przekładu
Reszka Agnieszka, dr

Zajęcia realizowane w grupach: I rok Filologii angielskiej oraz I rok Filologii germańskiej II stopnia (studia stacjonarne).

Course image Wstęp do przekładoznawstwa 2022/2023
Reszka Agnieszka, dr

Zajęcia realizowane w grupie: Filologia angielska, rok II, studia stacjonarne (specjalizacja tłumaczeniowa).

Course image Proseminarium - FGP II 2021/22
Reszka Agnieszka, dr

Proseminarium - zajęcia realizowane na II roku Filologii germańskiej (kształcenie od podstaw), w roku akademickim 2021/2022).

Course image Stylistyka i retoryka dla tłumaczy - FA II TJS, CH/F, N/R (2021/2022)
Reszka Agnieszka, dr

"Stylistyka i retoryka dla tłumaczy" - przedmiot realizowany z grupą II roku studiów stacjonarnych Filologii angielskiej, specjalizacja Tłumaczenia, języki specjalistyczne. Wykład w wymiarze 15 godzin.