Course image Inżynieria wspomagana komputerowo niestac.
Wróbel-Knysak Anna, dr

W ramach przedmiotu Inżynieria wspomagana komputerowo student zostanie przygotowany do samodzielnej realizacji zadania projektowego z zastosowaniem nowoczesnych narzędzi wspomagających pracę inżyniera.

Course image Inżynieria wspomagana komputerowo
Wróbel-Knysak Anna, dr

W ramach przedmiotu Inżynieria wspomagana komputerowo student zostanie przygotowany do samodzielnej realizacji zadania projektowego z zastosowaniem nowoczesnych narzędzi wspomagających pracę inżyniera.