Course image Edukacja osób starszych
Podgórska Monika, mgr

Idea uczenia się przez całe życie. Ja senior. Stereotypy, uprzedzenia i praktyki dyskryminacyjne w odniesieniu do starości. Specyfika pracy edukacyjnej z osobami w starszym wieku. Zasady pracy edukacyjnej z osobami w starszym wieku.