Help with Search courses

Psychologia w sporcie 11-WF-M-04-PS

Celem zajęć "Psychologia w sporcie" 11-WF-M-02-PS jest przygotowanie studentów do pracy z zawodnikami różnych dyscyplin, treningu psychologicznego oraz interwencyjnej pracy indywidualnej z zawodnikiem. Program ma z wskazać możliwości wykorzystania istniejącej wiedzy psychologicznej do rozwoju w obszarze aktywności sportowej.
 

 


Course creator: Dorota Ortenburger