Course image Język łaciński z elementami kultury antycznej
Rygał Ewelina, mgr

Zajęcia dla studentów studiów niestacjonarnych na kierunku filologia germańska, które mają na celu:

1. Zapoznanie studentów z podstawami języka łacińskiego w zakresie fleksji i składni.

2. Przygotowanie studenta do biernego posługiwania się językiem łacińskim umożliwiającego tłumaczenie prostych tekstów napisanych po łacinie. 

3.Zaznajomienie studenta z wybranymi problemami kultury antycznej.

4.Pokazanie roli łaciny w kulturze europejskiej i jej wpływu na języki nowożytne w zakresie słownictwa i gramatyki


Course image Projektowanie zadań szkoły
Rygał Ewelina, mgr

Wykład dla studentów studiów podyplomowych  Zarządzanie placówką oświatową.

 Zakres tematów:

Zadania szkoły – zarys wybranych zagadnień w świetle obowiązującego prawa. 

Psychologiczne aspekty oceniania. 

Tutoring – nowa filozofia kształcenia.