Help with Search courses

RADA SWFiS

Kurs powstał w celu przeprowadzenia zdalnych obrad Rady Studium WF i Sportu. Dostęp do kursu mają wyłącznie członkowie Rady Studium.

Course creator: Dorota Rak

Konkurs SWFiS/1/2020

Kurs utworzono dla powołanej w SWFiS komisji konkursowej w celu przeprowadzenia zdalnej procedury konkursowej oraz zapoznania się  z dokumentacją  kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w SWFiS .

Course creator: Dorota Rak