Help with Search courses

Ruchowe formy rekreacji do wyboru - fitness

Kurs przeznaczony dla studentów 2 roku studiów niestacjonarnych kierunku WF.

Course creator: Marlena Szlubowska

Wychowanie Fizyczne - Ćwiczenia siłowe

Kurs realizowany w semestrze zimowym, w roku akademickim 2020/2021.

Course creator: Marlena Szlubowska

Wychowanie fizyczne - fitness

Kurs realizowany w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

Course creator: Marlena Szlubowska

Egzamin - Piła Siatkowa

Egzamin dla studentów kierunku Wychowanie Fizyczne po 2 semestrze.
Course creator: Marlena Szlubowska