Pomoc dla Szukaj kursów

Ruchowe formy rekreacji do wyboru - fitness

Kurs przeznaczony dla studentów 2 roku studiów niestacjonarnych kierunku WF.

Autor kursu: Marlena Szlubowska

Wychowanie fizyczne - fitness

Kurs realizowany w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

Autor kursu: Marlena Szlubowska

Egzamin - Piła Siatkowa

Egzamin dla studentów kierunku Wychowanie Fizyczne po 2 semestrze.
Autor kursu: Marlena Szlubowska
Prowadzący: Janusz Wojtyna