Help with Search courses

Seminarium uczelniane podsumowujące rok akademicki 2019/2020 "Open your mind"

Otwarte Seminarium Uczelniane podsumowujące piewrszy rok kształcenia w Szkole Doktorskiej UJD w roku akademickim 2019/2020 -  dla Doktorantek i Doktorantów wszystkich dyscyplin. 

Cel: autoprezentacja uzyskanych wyników badań naukowych, prac artystycznych.    

Course creator: Anna Majkiewicz