Help with Search courses

Konsultacje

Dla uczestników kursów:

- Wykład monograficzny

- Seminarium doktoranckie

- Realioznawstwo krajów niemieckiego obszaru językowego

- Zagadnienia społeczno-kulturowe krajów niemieckiego obszaru językowego

Course creator: Elżbieta Hurnik

Wykład monograficzny

Wykład monograficzny dla III roku studiów doktoranckich w dyscyplinie literaturoznawstwo.

Tematyka wykładu: Kobieta w literaturze i kulturze (od końca XIX wieku po czasy współczesne)

Course creator: Elżbieta Hurnik