Help with Search courses

Rysunek - uzupełniająca pracownia dyplomowa zima 2021/2022

Realizacja ćwiczeń pracownianych rozpoczętych w semestrze zimowym 2021/2022. Prowadzący dr hab. prof. UJD Włodzimierz Kulej, dr hab. prof. UJD Janusz Głowacki, mgr Tadeusz Kosela.

Course creator: Włodzimierz Kulej

Malarstwo Pracownia dyplomowa 2021/2022

Realizacja ćwiczeń pracownianych rozpoczętych w semestrze zimowym 2021/2022. Prowadzący dr hab. prof. UJD Włodzimierz Kulej, dr hab. prof. UJD Janusz Głowacki.

Course creator: Włodzimierz Kulej

Pracownia 124 - Malarstwo zima lato 2020/2021

Studenci zostali zapoznani z obowiązującymi zadaniami na semestr zimowy. Omówienie dotyczące
indywidualnych zadań dla studentów odbyło się na początku obecnego semestru podczas pierwszych
zajęć. Każdy ze studentów otrzymał wytyczne programowe, które ze względu na indywidualną prace ze
studentem, ma za zadanie wykonać w bieżącym semestrze.

Course creator: Włodzimierz Kulej