Help with Search courses

Pracownia 124 - Malarstwo zima lato 2020/2021

Studenci zostali zapoznani z obowiązującymi zadaniami na semestr zimowy. Omówienie dotyczące
indywidualnych zadań dla studentów odbyło się na początku obecnego semestru podczas pierwszych
zajęć. Każdy ze studentów otrzymał wytyczne programowe, które ze względu na indywidualną prace ze
studentem, ma za zadanie wykonać w bieżącym semestrze.

Course creator: Włodzimierz Kulej