Help with Search courses

Metody specjalne

Przedmiot Metody Specjalne będzie poświęcony wybranym metodom fizjoterapeutycznym stosowanym w pracy klinicznej. 

W programie spotkamy się m.in z omówieniem oraz praktycznym zastosowaniem poszczególnych elementów metod takich jak metoda McKenzie, PNF, Taping i terapia tkanek miękkich, Vojta, Bobath czy  elementy osteopatii. 

Przedmiot urozmaicimy nowoczesnymi metodami, które aktualnie są bardzo popularne w środowisku fizjoterapeutów jak chociażby : FDM - praca w modelu odkształceń powięziowych, Globalna Terapia Stopy, terapia kranio sakralna, Kinetic Control, Neurac czy General Osteopatic Treatment. 


Course creator: Przemysław Filipczyk

Terapia Manualna

Zgodnie z treścią programową w tym kursie poznamy :

1. Rys historyczny oraz miejsce terapii manualnej w procesie fizjoterapii
2. Podstawowe metody terapii manualnej - zbieżności i różnice 

3. Podstawy biomechaniczne i patofizjologiczne terapii manualnej, zagrożenia terapii manualnej, wskazania i przeciwwskazania w stosowaniu terapii manualnej
4. Diagnostyka manualna: ogólne i specyficzne badanie manualne, różnicowanie dolegliwości bólowych, badanie gry stawowej, wzorce torebkowe
5. Badanie palpacyjne wybranych układów mięśniowego i kostnego
6. Techniki w terapii manualnej: mobilizacja, manipulacja, trakcja, kompresja

Kurs uzupełniany będzie o quizy, linki do webinarów i zadania dla studentów. 

Życzę przyjemnej nauki. 

dr Przemysław Filipczyk 

Course creator: Przemysław Filipczyk