Help with Search courses

FIZJOTERAPIA I ROK ĆW.2020/21

W trakcie ćwiczeń będziemy się posiłkowali treściami zawartymi w zawieszonych na stronie wykładach oraz podręcznikami, które wskazuję jako materiały uzupełniające i bezwzględnie wymagalne jako podstawa nauczania anatomii prawidłowej.

1. Woźniak, Anatomia człowieka wyd.3 2019 r. red.Małgorzata Bruska, Bogdan Ciszek. Wydawca Edra Urban&Partner

2.Ross&Wilson                                                                                                                                                                                                                                     Anatomia i fizjologia człowieka w warunkach zdrowia i choroby, red. Bohdan Ciszek, Ryszard Maciejewski

Wyd.Elsevier 2012

3. Frank H. Netter, MD. Atlas Anatomii Prawidłowej. Polskie mianownictwo anatomiczne. Wyd.7 red. Janusz Moryś, 2020

Course creator: Grzegorz Bajor