Help with Search courses

Specjalizacja w sporcie - fitness wykłady

Kurs przeznaczony jest dla studentów kierunku wychowanie fizyczne, którzy wybrali specjalizację w sporcie - fitness i obejmuje wykłady z semestru 6.


Koszykówka studia stacjonarne pierwszego stopnia - elearnig w semestrze letnim 2019/2020

Kurs przeznaczony jest dla studentów drugiego roku studiów pierwszego stopnia na kierunku wychowanie fizyczne. W ramach kursu prowadzone są zajęcia zdalnie w związku z epidemia koronawisrusa i zawieszeniem zajęć praktycznych w ACS.

Course creator: Leon Rak

Seminarium Dyplomowe 2018

Kurs dla studentów trzeciego roku kierunku Wychowanie Fizyczne służący wymianie informacji z zakresu seminarium dyplomowego.

Course creator: Leon Rak