Help with Search courses

Wizyty studyjne

Wizyty hospitacje instytucji działających w obszarze pomocy społecznej –w ramach zajęć przedstawienie kluczowych jednostek działających w obszarze pomocy społecznej, zarówno jednostek samorządowych jak i organizacji pozarządowych ( stowarzyszeń fundacji).