Help with Search courses

Technologia informacyjno-komunikacyjna i informatyka

Głównym celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do wykorzystywania narzędzi informatycznych w pracy zawodowej. Chodzi przede wszystkim o rozszerzenie wiedzy studentów dotyczącej pracy w edytorach tekstu, arkuszach kalkulacyjnych, programach multimedialnych oraz szeroko rozumianego internetu.

Course creator: Tomasz Góra