Teorie wojenne (08-BN-R-03-BM-TW, 2022/2023, wykład)
Siewier Malwina, dr

Cele przedmiotu: 
- Określenie przedmiotu i teorii myśli wojskowej od starożytności do czasów współczesnych.
- Charakterystyka głównych nurtów strategii bezpieczeństwa, wojskowej na przestrzeni dziejów w kontekście bezpieczeństwa narodowego: europejskiego i międzynarodowego.
- Zapoznanie z teorią myśli wojskowej i sztuki wojennej w Polsce od starożytności do czasów współczesnych.
- Ukazanie przemian i zasad prowadzenia walki zbrojnej na przestrzeni dziejów w aspekcie zachowania bezpieczeństwa i budowania nowego porządku i ładu w Europie i na świecie.
- Charakterystyka przemian w dziedzinie współczesnej polityki wojskowej i sztuki wojennej oraz ich wpływu na stosunki międzynarodowe.
- Zapoznanie studentów ze współczesnymi teoriami prowadzenia wojen oraz współczesną myślą i sztuką wojenną w Europie i na świecie.
- Popularyzowanie badań polemologicznych w aspekcie zjawiska wojny, konfliktów we współczesnym świecie.

Historia bezpieczeństwa narodowego (08-BN-R-02-HBN, 2021/2022, wykład)
Siewier Malwina, dr

Cele przedmiotu:

-       Zapoznanie studentów z problematyką bezpieczeństwa państwa w aspekcie historycznym, od czasów najdawniejszych do współczesności.

-       Wykształcenie w studentach umiejętności analizy bezpieczeństwa narodowego zwłaszcza Polski.

-       Nabycie przez studentów umiejętności analizy bezpieczeństwa państwa, a zwłaszcza Polski w ujęciu historycznym, z uwzględnieniem współpracy niektórych organów władzy państwowej, rozpatrywanej także w kontekście sytuacji międzynarodowej.

-       Nabycie przez studentów umiejętności oceny i dyskusji nad bezpieczeństwem państwa,  z uwzględnieniem istniejących zagrożeń.

-  Zrozumienie przez studentów złożoności procesów bezpieczeństwa narodowego.