Course image Historia polityczna Polski XX-XXI w. (08-BN-R-01-HPP, 2022/2023, wykład)
Ćwięk Henryk, prof. dr hab.

CELE PRZEDMIOTU:

– Zapoznanie się studentów z usystematyzowaną wiedzą z zakresu historii politycznej Polski XX i XXI wieku, a zwłaszcza z najważniejszymi problemami politycznymi, następstwami zmian ustrojowych, które zachodziły w tym okresie.

 – Wykształcenie w studentach umiejętności analizy wydarzeń historycznych zachodzących w Polsce w XX i XXI wieku, szczególnie uwzględniając ich genezę, przebieg i następstwa.

– Nabycie przez studentów umiejętności analizy uwarunkowań zewnętrznych wpływających na rozwój wydarzeń w najnowszych dziejach Polski.

– Nabycie przez studentów umiejętności analizy  procesów zachodzących w Polsce w XX i XXI wieku, zwłaszcza w aspekcie politycznym, społecznym i gospodarczym, a także wpływu przeobrażeń zachodzących w RP na wydarzenia w innych krajach.

– Nabycie przez studentów umiejętności oceny i dyskusji nad dziejami Polski w XX i XXI wieku.