Help with Search courses

Organizacja czasu wolnego

Kurs on-line odpowiadający ćwiczeniom realizowanym dla grupy C1 I roku Psychoprofilaktyki.

Pedagogika społeczna - wykład

Treści zawarte w tym kursie on-line stanowią odpowiednik wykładu realizowanego dla studentów I roku Psychoprofilaktyki

Teoretyczne podstawy tutoringu - wykład dla studentów stacjonarnych

Treści zawarte w tym kursie on-line stanowią odpowiednik wykładu realizowanego dla studentów studiów stacjonarnych I roku II stopnia kierunku terapia pedagogiczna z elementami tutoringu.

Tutoring rozwojowy dla TPzET stacjonarni

Tutoring rozwojowy dla studentów I roku II stopnia studiów stacjonarnych kierunku terapia pedagogiczna z elementami tutoringu.

Teoretyczne podstawy tutoringu - wykład dla studentów niestacjonarnych

Treści zawarte w tym kursie on-line stanowią odpowiednik wykładu realizowanego dla studentów studiów niestacjonarnych I roku II stopnia kierunku terapia pedagogiczna z elementami tutoringu.

Uczyć inaczej - tutorial w projekcie Mistrzowie Dydaktyki Reedycja

Kurs przeznaczony dla studentów, którzy wyrazili gotowość przystąpienia do projektu Mistrzowie Dydaktyki - Reedycja.