Help with Search courses

Organizacja czasu wolnego grupa 2

Kurs on-line odpowiadający ćwiczeniom realizowanym dla grupy C2 I roku Psychoprofilaktyki.

Course creator: Adrianna Sarnat-Ciastko

Organizacja czasu wolnego

Kurs on-line odpowiadający ćwiczeniom realizowanym dla grupy C1 I roku Psychoprofilaktyki.

Course creator: Adrianna Sarnat-Ciastko

Pedagogika społeczna - wykład

Treści zawarte w tym kursie on-line stanowią odpowiednik wykładu realizowanego dla studentów I roku Psychoprofilaktyki
Course creator: Adrianna Sarnat-Ciastko

Teoretyczne podstawy tutoringu - wykład dla studentów stacjonarnych

Treści zawarte w tym kursie on-line stanowią odpowiednik wykładu realizowanego dla studentów studiów stacjonarnych I roku II stopnia kierunku terapia pedagogiczna z elementami tutoringu.

Course creator: Adrianna Sarnat-Ciastko

Tutoring rozwojowy dla TPzET stacjonarni

Tutoring rozwojowy dla studentów I roku II stopnia studiów stacjonarnych kierunku terapia pedagogiczna z elementami tutoringu.

Course creator: Adrianna Sarnat-Ciastko

Teoretyczne podstawy tutoringu - wykład dla studentów niestacjonarnych

Treści zawarte w tym kursie on-line stanowią odpowiednik wykładu realizowanego dla studentów studiów niestacjonarnych I roku II stopnia kierunku terapia pedagogiczna z elementami tutoringu.

Course creator: Adrianna Sarnat-Ciastko

Uczyć inaczej - tutorial w projekcie Mistrzowie Dydaktyki Reedycja

Kurs przeznaczony dla studentów, którzy wyrazili gotowość przystąpienia do projektu Mistrzowie Dydaktyki - Reedycja.

Course creator: Adrianna Sarnat-Ciastko