Help with Search courses

Szkolenie tutorskie dla nauczycieli akademickich AJD

Szkolenie tutorskie jest przeznaczone dla nauczycieli akademickich, którzy po zakończeniu kursu będą mogli prowadzić przedmiot swobodnego wyboru z wykorzystaniem metody tutoringu.