Metodologia, planowanie i komercjalizacja badań żywieniowych
Dudkiewicz Agnieszka, dr


Zajęcia będą przebiegały według następującego harmonogramu:

1. Analiza podstawowych rodzajów badań w naukach o zdrowiu, w tym badań żywieniowych. Wybór tematu projektu i rodzaju badania do realizacji w projekcie.

2. Planowanie działania badaeczego, w oparciu o literaturę pozyskaną z literaturowych baz danych i z uwzględnieniem komercjalizacyjnych aspektów. Kompletowanie opisu projektu.

3. Dobór odpowiedniej metodologii badawczej do realizacji projektu z uwzględnieniem badań stanu odżywienia oraz sposobów żywienia.

4. Statystyka w badaniach żywienia- dobór odpowiedniej metody i interpretacja wyników

5. Zajęcia zaliczeniowe..