Help with Search courses

Popularny obieg kultury

Kurs przeznaczony dla studentów III roku kierunku filologia polska

Course creator: Agnieszka Pobratyn

Czytanie filmu

Kurs przeznaczony dla studentów III roku kierunku filologia polska, specjalność film i realizacja obrazu filmowego

Course creator: Agnieszka Pobratyn

Historia filmu - wykład

Kurs przeznaczony dla studentów III roku kierunku filologia polska, specjalność film i realizacja obrazu filmowego


Course creator: Agnieszka Pobratyn

Adaptacje filmowe dzieł literackich

Kurs przeznaczony dla studentów II roku kierunku filologia polska studia drugiego stopnia

Course creator: Agnieszka Pobratyn