Koło Naukowe Studentów Pracy Socjalnej
Ziębacz Izabela, dr

Koło Naukowe Studentów Pracy Socjalnej (KNSPS UJD)

Być człowiekiem znaczy po¬siadać kryształową moralność, nieograniczoną tolerancyjność, do pasji posuniętą pracowitość, dążyć do ciągłego
 uzupełniania swego wykształcenia, pomagać innym”  J.Korczak


Koło Naukowe Studentów Pracy Socjalnej działa przy Katedrze Polityki Społecznej, Pracy Socjalnej i Turystyki, Wydziału Nauk Społecznych UJD. Powstało z inicjatywy studentów i studentów tego kierunku.  Celem Koła jest pogłębianie oraz szerzenie wiedzy z zakresu pracy socjalnej oraz propagowanie wartości i zasad etycznych, którymi powinien kierować się pracownik socjalny.
Podstawą działalności Koła są wspólne inicjatywy na rzecz aktywizowania środowiska studenckiego takie jak m.in.:  udział w  seminariach, sympozjach, konferencjach, zjazdach naukowych, spotkaniach, dyskusjach, szkoleniach zgodnych z celami KNSPS, współpraca z innymi organizacjami naukowymi i społecznymi, działalność publicystyczna, prowadzenie własnych projektów, współpraca ze studentami pracy socjalnej z innych uczelni.
Ponadto istotą działalności w ramach Koła jest:

  • rozwijanie zainteresowań naukowych i badawczych studentów/studentek,
  • integracja środowiska studenckiego,
  • reprezentowanie interesów studentów/studentek pracy socjalnej w strukturach uniwersyteckich,
  • inicjowanie współpracy z organizacjami i instytucjami krajowymi, działającymi w obszarze szeroko pojmowanej pracy socjalnej,
  • promowanie nowoczesnego podejścia do pracy socjalnej.

Opiekun Koła:
dr Izabela Ziębacz,
e-mail: i.ziebacz@ujd.edu.pl

Osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy!

Budowanie skutecznych zespołów w pracy socjalnej 08-PS-L-03-BSZ 2023_2024
Ziębacz Izabela, dr

Zespół to instytucja działająca w sposób synergiczny, co oznacza, że jako całość jest w stanie stworzyć więcej wartości niż poszczególne jednostki razem wzięte. Zajęcia mają na celu uświadomienie Uczestnikom tej reguły i pokazanie poprzez doświadczenie w jaki sposób ta reguła działa. Cele przedmiotu będą realizowane poprzez rozwijanie i doskonalenie kompetencji w zakresie budowania zespołów pracowniczych, rozumienie procesów zachodzących w zespołach, a także zapoznanie z możliwościami w zakresie zwiększenia efektywności pracy. Z punktu widzenia celów przedmiotu, istotne będzie również rozwijanie postaw sprzyjających skutecznemu i efektywnemu korzystaniu z możliwości wynikających z umiejętnego budowania zespołów i integrowania pracowników w pracy socjalnej.