Course image Obsługa klienta i etykieta menadżera 08-TIR-L-04-ORT-OKiE
Ziębacz Izabela, dr

Efektywna obsługa klienta – dlaczego jest niezbędna w turystyce?

Obsługa klienta odgrywa bardzo istotną rolę w turystyce. Pełni ona nie tylko rolę doradczą przy dokonaniu wyboru i zakupie, a także służy do kształtowania  doświadczeń indywidualnych gości przedsiębiorstw turystycznych. Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do fachowej, profesjonalnej obsługi klientów w przyszłej pracy zawodowej. Celem jest również przedstawienie roli jaką pełni obsługa klienta w świadczeniu usług turystycznych. Program zajęć przewiduje zaznajomienie studentów z cechami dobrej, fachowej obsługi klienta, zaznajomienie z uwarunkowaniami zachowań klientów na rynku turystycznym oraz zaznajomienie z etykietą w biznesie oraz wartością obsługi klienta.


Course image Konsutacje online
Ziębacz Izabela, dr

Drodzy Studenci!

Konsultacje w  roku akademickim 2022/2023 odbywają się zgodnie z n/w porządkiem:

poniedziałek 10:30-11:15 do 24.04.2023
poniedziałek 12:00-12:45 od 08.05.2023
środa  11:30-13:00

Zapraszam także do kontaktu mailowego: i.ziebacz@ujd.edu.pl

Pozdrawiam

dr Izabela Ziębacz


Course image Koło Naukowe Studentów Pracy Socjalnej
Ziębacz Izabela, dr

Koło Naukowe Studentów Pracy Socjalnej (KNSPS UJD)

Być człowiekiem znaczy po¬siadać kryształową moralność, nieograniczoną tolerancyjność, do pasji posuniętą pracowitość, dążyć do ciągłego
 uzupełniania swego wykształcenia, pomagać innym”  J.Korczak


Koło Naukowe Studentów Pracy Socjalnej działa przy Katedrze Polityki Społecznej, Pracy Socjalnej i Turystyki, Wydziału Nauk Społecznych UJD. Powstało z inicjatywy studentów i studentów tego kierunku.  Celem Koła jest pogłębianie oraz szerzenie wiedzy z zakresu pracy socjalnej oraz propagowanie wartości i zasad etycznych, którymi powinien kierować się pracownik socjalny.
Podstawą działalności Koła są wspólne inicjatywy na rzecz aktywizowania środowiska studenckiego takie jak m.in.:  udział w  seminariach, sympozjach, konferencjach, zjazdach naukowych, spotkaniach, dyskusjach, szkoleniach zgodnych z celami KNSPS, współpraca z innymi organizacjami naukowymi i społecznymi, działalność publicystyczna, prowadzenie własnych projektów, współpraca ze studentami pracy socjalnej z innych uczelni.
Ponadto istotą działalności w ramach Koła jest:

  • rozwijanie zainteresowań naukowych i badawczych studentów/studentek,
  • integracja środowiska studenckiego,
  • reprezentowanie interesów studentów/studentek pracy socjalnej w strukturach uniwersyteckich,
  • inicjowanie współpracy z organizacjami i instytucjami krajowymi, działającymi w obszarze szeroko pojmowanej pracy socjalnej,
  • promowanie nowoczesnego podejścia do pracy socjalnej.

Opiekun Koła:
dr Izabela Ziębacz,
e-mail: i.ziebacz@ujd.edu.pl

Osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy!

Course image Przygotowanie projektu socjalnego 08-PS-R-04-PPS / 2023
Ziębacz Izabela, dr

 "Projekt socjalny" jest zarezerwowany dla takiego rodzaju pomysłu, któremu przyświeca określony cel społeczny, a jednym z jego uczestników m.in. w fazie koncepcyjnej jest pracownik socjalny. Celem przedmiotu jest nabycie praktycznych umiejętności opracowywania projektu socjalnego, w szczególności:

  • Usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy studentów na temat problemów społecznych i przydatności projektowania w pracy socjalnej.
  • Rozwój praktycznych umiejętności w zakresie przygotowania projektu socjalnego.
  • Motywowanie studentów do zaangażowania się w życie społeczne, lokalne.
  • Kształtowanie przez studentów umiejętności pracy w grupie oraz współpracy z potencjalnymi klientami pomocy społecznej.