Course image Socjologia mediów/socjologia polityki
Wójcik Wiesław, dr hab. prof. UJD

Celem zajęć jest ukazanie relacji między mediami a społeczeństwem i polityką. W szczególny sposób będą analizowane media pod kątem pełnienia przez nich funkcji czwartej władzy i zmian jakich dokonują w mentalności ludzi i strukturach społecznych (aspekt pozytywny i negatywny). Kolejnym celem będzie analiza sił społecznych, które są w stanie przeciwdziałać negatywnym skutkom dominacji nowych mediów.