Wprowadzenie do filozofii
Wójcik Wiesław, dr hab. prof. UJD

Kurs przedstawia i omawia podstawowe zagadnienia z zakresu filozofii. Zwraca uwagę na najważniejsze cechy, które charakteryzują filozofię i które sama filozofia kształtuje m.in. otwartość na inne poglądy, umiejętność prowadzenia dialogu, dyskusji, analizy. Pokazuje związki z kulturą i nauką. Kurs przybliża również najważniejsze koncepcje filozoficzne i wypracowane w dziejach filozofii metody. Wskazuje też na stnienie barier poznawczych, które należy znać i uwzględniać, a zarazem umiejętnie przezyciężać.

Socjologia mediów/socjologia polityki
Wójcik Wiesław, dr hab. prof. UJD

Celem zajęć jest ukazanie relacji między mediami a społeczeństwem i polityką. W szczególny sposób będą analizowane media pod kątem pełnienia przez nich funkcji czwartej władzy i zmian jakich dokonują w mentalności ludzi i strukturach społecznych (aspekt pozytywny i negatywny). Kolejnym celem będzie analiza sił społecznych, które są w stanie przeciwdziałać negatywnym skutkom dominacji nowych mediów.