Techniki negocjacji i mediacji w administracji 2022/2023
Drzewiecka Ewa, mgr

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawową siatką pojęć z dziedziny negocjacji i mediacji, ramami prawnymi mediacji i zaprezentowanie zawodu mediatora. Studenci poznają ponadto podstawowe aspekty związane z komunikacją interpersonalną oraz najbardziej popularne techniki negocjacji. Program kursu obejmuje praktyczne zagadnienia związane z technikami negocjacji i mediacji w szerokim aspekcie, nie ograniczając ich jedynie do sfery publicznej.