Teoretyczne podstawy matematyki

 Celem kursu jest zapoznanie studenta z wiedzą matematyczną będącą podstawą w edukacji szkolnej.
Studenci  nabędą  umiejętności przekazywania poprawnej wiedzy z zakresu arytmetyki i geometrii na poziomie szkolnym. Nastąpi wdrożenie studenta do ustawicznego poszerzania wiedzy matematycznej
Zagadnienia podejmowane w czasie kursu:
1. Pojęcie zbioru, działania na zbiorach
2. Zbiory liczbowe, liczby naturalne, całkowite, rzeczywiste
3. Podstawy arytmetyki
4. Podstawowe pojęcia geometryczne
5. Matematyka w kontekście innych dziedzin
Course creator: Agnieszka Borowiecka