Mikrobiologia

Głównym celem wykładu jest:

1: Zapoznanie studentów z rolą mikroorganizmów w środowisku i życiu człowieka.

2: Zapoznanie studentów ze związkiem mikroorganizmów z kosmetykami i kosmetologią.