Mikrobiologia z parazytologią

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi mikrobiologii i parazytologii.