Metodologia i planowanie badań w kosmetologii

Celem warsztatów jest zapoznanie studentów z metodologią i planowaniem badań w kosmetologii.

Po zakończeniu kursu:

Student zna metody stosowane w badaniach w kosmetologii wraz z zasadami ich doboru i planowania, z uwzględnieniem czynników ryzyka chorób oraz wpływu jakości kosmetyków na stan zdrowia człowieka.

Student posiada pogłębioną umiejętność w doborze, planowaniu i stosowaniu różnych metod badań wykorzystywanych w kosmetologii, prawidłowo interpretując uzyskane wyniki, potrafi przygotować między innymi sprawozdanie i artykuł naukowy.