Wybrane elementy chemii - ćwiczenia rachunkowe dla Ir Kryminalistyki

Celem ćwiczeń rachunkowych jest zdobycie umiejętności wykonywania podstawowych obliczeń chemicznych.

Realizowanym efektem uczenia się jest EK2 - Student wykonuje podstawowe obliczenia chemiczne niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia i opisu czynności kryminalistycznych i ekspertyz.

Course creator: Małgorzata Szyrej