Wstęp do literaturoznawstwa FGD

Podczas wykładu Wstęp do literaturoznawstwa student poznaje podstawowe pojęcia z zakresu nauki o literaturze: ogólne zagadnienia dotyczące literaturoznawstwa, stylistyki, wersyfikacji, budowy dzieła literackiego, genologii, definicje i terminologię z nimi związaną.